Posted on

Tematikus ajánlatunk

 

Beck Zoltán
A megszólalás üres helye. Romológiáról és más dolgokról
Most Ft

Ha egyszerű kérdésekben akarom megfogalmazni, mi is ez a könyv, azt
mondanám: három rövid kérdés. „Mi a romológia?”, „Mi a cigány, roma irodalom?”, „Van-e a
képzőművészetnek etnikus tere?” Nem hiszem, hogy ezek a kérdések megválaszolhatók, inkább azt, hogy ezek
mentén elsősorban morális és esztétikai megfontolások mutatkoznak meg, olyanok, amelyek a világunk
dolgaihoz való viszonyunkat árnyalni, pontosítani vagy megkérdőjelezni tudják.

Magyar cigányok – Túlélők vallanak
Most Ft

Jutka Rona kötete roma túlélőket mutat be, sokszor családtagjaikkal együtt, ezen kívül interjúk
segítenek az egyéni sorsok megismerésében és jobb megértésében. A fotók sokszor banálisak, néhány
közülük akár beállítottnak is mondható, mégis mindegyik megrázó: a magyar történelem elfeledett – azt is
mondhatnánk, tudatosan elfelejtett –, de megtörtént tragédiáját idézi fel az olvasóknak.

Kérdések és válaszok a cigányságról
Most Ft

Mi illő: cigányt vagy romát mondani? Mikor jelentek meg és terjedtek
el Európában a cigányok? Milyen elképzelések élnek a cigányok származásáról, és mi ma az elfogadott
tudományos álláspont? Azonos arányú-e az össznépességen belül Európa különböző országaiban a cigányok
jelenléte? Hogyan reagáltak az elmúlt években a romániai cigányok megjelenésére Olaszországban és
Spanyolországban? Ki a cigány? Akit a többség annak tart, vagy aki magát annak mondja? – és így tovább.