Akció!

A ​politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei

Válogatás egyéb írásokból és parlamenti beszédekből

1500 Ft

299 készleten

ISBN: 978-963-9697-898 Kategóriák: ,

Megjelenés: 2017

Oldalszám: 564

Leírás

1817-ben, kétszáz évvel ezelőtt jelent meg Londonban David Ricardo (1772–1823) könyve, A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei, melyet a kiadó most új magyar fordításban ad az olvasók kezébe. A kötet válogatást is tartalmaz Ricardo pénzügyi és értékelméleti írásaiból és parlamenti beszédeiből, amelyek most először válnak elérhetővé magyarul. A rendkívül sikeres tőzsdeügynök, majd visszavonulása után jómódú földbirtokos és parlamenti képviselő Ricardo könyvében szűkebbre szabta a politikai gazdaságtan vizsgálódásának terét, mint Adam Smith, de szigorúbb tudománnyá tette azt. Módszere, amely a kérdések széles körét erős absztrakciós feltevések mellett néhány stratégiai változót alkalmazó egyszerű analitikus modell segítségével ábrázolta, és ebből közvetlenül vezette le a gazdaságpolitika teendőit, ma is irányadó a közgazdaságtanban, noha túlhajtottnak tekintett absztrakciói miatt sokan bírálták. Hatása igen nagy volt, meghatározta a XIX. század első felének közgazdasági gondolkodását Nagy-Britanniában, amely ekkor vált a világ műhelyévé. Elméleti érvei fontos szerepet játszottak a szabadkereskedelmi politika későbbi diadalában. Érték- és elosztási elmélete mindmáig eleven viták tárgya, ő az egyetlen klasszikus közgazdász, akire egy mai irányzat névadó elődjeként hivatkozik. Egy kortársa azt írta róla: „Még sohasem vitatkoztam vagy érveltem senkivel, aki nála korrektebben érvelt volna, akinek ilyen fontos volt az igazság és ilyen kevéssé fontos a győzelem.” A klasszikus gazdaságtan egyik alapművét a kiadó abban a meggyőződésben adja közre, hogy Ricardo szigorú gondolkodása, elméleti igényessége és tudományos becsületessége a mai nemzedékek számára is példaadó és tanulságos lehet.

Madarász Aladár

 

SAJTÓVISSZHANG

A “túl elméleti” tőzsdeügynök: David Ricardo és az Alapelvek kétszáz éve (Madarász Aladár, Közgazdasági Szemle, LXV. évf., 2018. május, 449—483. o.)

A hasznos tudás – David Ricardo új fordításban (Sipos Júlia interjúja)

Ricardo, kétszáz évvel később (Weiss János, ÉS, 2018. március 23.)

Ricardo újraolvasva (Király Júlia–Simonovits András, ÉS, 2018. március 29.)

 

KÖNYVBEMUTATÓ

A kötetet 2018. február 24-én mutattuk be a CEU-n. A beszélgetés résztvevői:

ATKÁRI JÁNOS, a kötet fordítója
KOREN MIKLÓS közgazdász (CEU)
MADARÁSZ ALADÁR, a Bevezető szerzője és a kötet összeállítója (MTA KRTK, BCE)
MURAKÖZY BALÁZS közgazdász (MTA KRTK)

Moderátor: KIRÁLY JÚLIA (IBS)