Múltunk 2020/2. szám

impériumváltás Erdélyben és a Felvidéken ⎥ jurta és nemzeti radikalizmus ⎥ hadsereg, forradalmak, fehérterror

900 Ft

491 készleten

Megjelenés: 2020

Oldalszám: 244

Leírás

TARTALOMJEGYZÉK

Impériumváltás

Bajcsi Ildikó: A trianoni békeszerződéstől a bécsi döntésig. Kisebbségi helyzet és reintegráció hatása a sarlós nemzedék életében

Főcze János: Szocialisták Erdélyben impériumváltás alatt és után (1918–1927)

Kovács Szabolcs: Bányai László és az impériumváltás értelmezése

Tömösközi Ferenc: A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918–1923 között

Bencze Dávid: A csehszlovák állam gondolatától a felvidéki államfordulatig, különös tekintettel Érsekújvárra

Tanulmány

Marelyin Kiss József – Toldi Lóránt: Forgószínpad. II. A Népligetből a rakpartra (1991–1994)

Szemle

Hajdu Tibor: Új megközelítés az 1918–1919-es forradalmak hadseregszervezésének vizsgálatához

Bodó Béla: Menteni a menthetőt – vagy a menthetetlent?

Fazekas Csaba: Fentről minden ugyanolyan

Peter Pastor: A fehérterrorról – nyugati olvasóknak

Forrás – Online Melléklet

Feitl István: A Szovjetunió szövetségesei ellen. A világgazdasági korszakváltás felismerése a hazai gazdaságpolitikában

 

E SZÁMUNK SZERZŐI

BAJCSI ILDIKÓ PhD, történész, Clio Intézet, tudományos munkatárs

BENCZE DÁVID PhD-hallgató, Eszterházy Károly Egyetem – Eger, Történelemtudományi Doktori Iskola

BÉLA BODÓ PhD, Bonni Egyetem, Történettudományi Intézet, Kelet-Európa Tanszék

FAZEKAS CSABA PhD, Miskolci Egyetem BTK, Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, egyetemi docens

FEITL ISTVÁN történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet

FŐCZE JÁNOS PhD, történész, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, levéltáros

HAJDU TIBOR DSc, nyugdíjas történész,

KOVÁCS SZABOLCS PhD-hallgató, Eszterházy Károly Egyetem

MARELYIN KISS JÓZSEF történész–szociológus, országgyűlési almanach-szerkesztő, a Jelenkutató Alapítvány Intézet vezetője

PASTOR, PETER PhD, Professor Emeritus, History Department, Montclair State University, New Jersey, USA

TOLDI LÓRÁNT PhD-hallgató, ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program; levéltáros, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

TÖMÖSKÖZI FERENC PhD, kutató, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar, Történeti Tudományok Tanszéke

 

A FOLYÓIRATRÓL

A Múltunk politikatörténeti folyóirat fő profilja a modern kori magyar és egyetemes történelem, egyúttal nyitott társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írások irányában is. A negyedévente megjelenő lap rendszeresen tematikus számokkal jelentkezik, ám emellett külön tanulmányokat is közöl és bemutatja, bírálja a hazai és nemzetközi történettudomány friss eredményeit. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását, a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét, valamint fórumot teremtsen a tudományos vitáknak a szakmát foglalkoztató kérdésekben.

http://www.multunk.hu
https://www.facebook.com/multunk/

 

 

HOL KAPHATÓ ÉS OLVASHATÓ?

 
Múltunk folyóirat a következő helyeken érhető el:

Előfizethető, illetve megvásárolható közvetlenül a Napvilág Kiadóban (Budapest, XI. kerület, Villányi út 11–13.), továbbá megvásárolható az Írók Boltjában (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 45.).

Egy lapszám ára: 900 Ft.

Előfizetés: az innen letölthető megrendelőszelvényt kitöltve küldje el nekünk a kiado@napvilagkiado.hu emailcímre.
Az éves előfizetési díj (4 számra):
– személyes átvétellel a Kiadóban: 2400 Ft (4*600 Ft)
– postázással: 4120 Ft (2400 Ft + postaköltség: 1720 Ft)

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-banemailen,  telefonon a (06 1) 767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

 

Érdekelhetnek még…