Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon 1916–1918

1500 Ft

Elfogyott

ISBN: 9639350273 Kategória:
Szerző:

Megjelenés: 2004

Oldalszám: 270

Leírás

A nagy forrásbázisra épülő munka a dualista Magyarország háborús belpolitikájának egyik legbonyolultabb problémáját, a választójog kérdését tárja fel. Az első világháború történetével foglalkozó szakirodalom többsége ugyan foglalkozik a választójog ügyével, de a probléma részletes feltárására és elemzésére eddig még nem került sor.

A szerző a téma teljes körű vizsgálata során a levéltári források felhasználása mellett a Képviselőházi Naplóra, a választójoggal kapcsolatos tervezetekre, a politikai vezetők levelezéseire, a pártok különféle dokumentumaira, a sokrétű sajtóra, valamint a választójogi törvénytervezetet tárgyaló parlamenti bizottság jegyzőkönyveire támaszkodott.

A könyv nyomon követi a törvényjavaslatról és magáról a választójogról kirobbant parázs vitákat, és egyben árnyalt, korhű képet ad a korszak politikai közgondolkodásáról, a meghatározó politikai erővonalakról, a konzervatív erők értetlenségéről és megalapozatlan félelméről a demokratikus jogok kiterjesztésére vonatkozóan, amely csak tovább fokozta a korszak elmélyülő társadalmi válságát.

Varga Lajos történész, az MTA doktora. Több évtizedes kutatómunkája az 1867 és 1945 közötti Magyarország társadalmi, politikai mozgalmainak vizsgálatára irányult. E témakörben több könyve, számos tanulmánya jelent meg. Több feldolgozása a parlamentarizmus, a választójog kérdésével foglalkozik.

SAJTÓVISSZHANG

Dr. Mucsi Ferenc recenziója, Századok, 2005./6.szám, 1588–1589.o.

 

Érdekelhetnek még…